Визи за Индия

За влизане на територията на Индия, българските граждани се нуждаят от входна виза.
В зависимост от целта на пътуването има различни типове визи – транзитни, туристически, бизнес или с друга цел (работна, конференция, изследователска и др.).

Необходимите документи за издаване на входни визи за български граждани са:
 • международен паспорт с минимална валидност 6 месеца след датата на пътуване и поне две празни страници за поставяне на визата;
 • две актуални снимки паспортен формат;
 • придружаващи документи (в зависимост от типа на визата);
 • надлежно попълнен формуляр.

Могат да бъдат издадени следните типове визи, като се изискват и следните допълнителни документи (към горепосочените):
 • транзит – потвърден самолетен;
 • туризъм – двупосочен самолетен билет;
 • бизнес – покана от индийска компания и поръчително / гаранционно писмо от местна компания;
 • студентски – оригинално писмо, удостоверяващо приемането в училището/ колежа/ университета в Индия; удостоверение за финансовото състояние;
 • работна – оригинален договор за работа, подписан от индийския работодател и работника;
 • дипломатическо / официално посещение – вербална нота от Министерство на Външните работи на Република България;
 • конференция – покана от организаторите на конференцията.

Д.А.Травъл ООД оказва съдействие за получаване на входни визи за Индия.
Документите се приемат всеки ден в офисите на фирмата.