Визи за Китай

В офисите на Д.А.Травъл ООД се приемат заявки за оформяне на входни визи за Китай  всеки работен ден от 9.00 – 19.00 ч. 

Вашите документи гарантирано се обработват и внасят в Консулския отдел на Посолството на КНР в гр. София всеки Вторник и Четвъртък от 9.00 до 11.00 ч независимо от категорията и кратността, визи се оформят по обикновена тарифа за 8 календарни дни. Консулският отдел не работи в дните, обявени за китайски държавни празници. 

От 5-ти април 2012г. Посолство на Китайска народна република е въвело промени в реда за издаване на виза на български граждани за Китай: 

При подаване на всички видове визи е задължително да се предостави покана или Invitation Letter of Duly Authorized Unit. 
Едновременно се въвеждат такси за издаване на виза на български граждани за Китай. Консулските такси за Китай стават платени и се заплащат в щатски долари. 

ЗА СПРАВКИ: 
http://www.chinaembassy.bg/bjly/lsyw/t919346.htm 
http://www.chinaembassy.bg/bjly/lsyw/t819708.htm 
http://www.chinaembassy.bg/bjly/lsyw/t947399.htm 

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОКАНАТА НА КЛИЕНТА 

Вашата покана за китайска виза трябва да съдържа следната информация: 

 • Информация за канещата страна (фирма, организация или физическо лице) : име, адрес и телефон.
 • Лични данни на пътуващия: имена, пол, дата на раждане, номер на паспорта.
 • Печат и подпис на ръководителя на фирмата. Ако канеща страна е физическо лице - достатъчен е само подпис.
 • В какво се изразяват двустранните ви отношения.
 • Каква е причината за посещението в Китай.
 • Дати на пътуване - пристигане и отпътуване.
 • Име на провинцията и на града/градовете в Китай, които ще бъдат посетени.
 • Кой поема разходите по пътуването.


ЗАБЕЛЕЖКА: 

 • Поканата може да е получена по факс, имейл, по куриер или по поща.
 • Служителите на консулски отдал на посолството на Китай имат право по тяхна преценка да изискват допълнително други документи.

Във връзка с настъпилите промени Д.А.Травъл ООД предлага допълнителна услуга на своите клиенти и партньори, ползващи туристически услуги на фирмата – предоставяне на Invitation Letter of Duly Authorized Unit (документ визова поддръжка за оформяне на туристически и бизнес визи, еднократни и многократни годишни) 
С подробности относно такси, срокове за оформяне и необходими документи е възможно да се запознаете в офисите на фирмата. 

За всички категории визи за Китай Д.А.Травъл ООД може да Ви предостави конкретна информация необходима за Вашето пътуване в Китай и да Ви предложи възможно най-удобните варианти за получаване на виза. 

Основни необходими документи за издаване на визи за Китай: 

 • Задграничен паспорт на гражданин на Р България, валиден 6 месеца след приключване на Вашата виза. Наличие поне на две чисти страници в паспорта;
 • Покана или Invitation Letter of Duly Authorized Unit;
 • За гражданите на други държави, кандидатстващи за виза в София е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта. За чужди граждани стойността на виза се определя различно от цените на визи за български граждане.
 • 2 броя цветни актуални снимки паспортен формат;
 • Попълнена визова анкета. Попълването на анкети може да стане и в офиса на Д.А.Травъл ООД при съдействието на сътрудници на фирмата;

Д.А.Травъл ООД носи цялата отговорност за личните данни на кандидатстващите. 
Фирмата има лиценз на оператор за лични данни съгласно законите на РБ. 
Фирмата стриктно спазва обявените срокове за оформянето на документите. Получаването на готовите визи и разходните документи се осъществява в офисите на фирмата. 

Информация относно визовия режим с Китайска Народна Република. 

Съгласно законодателството на КНР, чужденец, влязъл в страната с определен вид виза, няма право и не може да промени на място вида на притежаваната от него виза. При краткосрочно пребиваване в страната, в случай на необходимост, чужденецът може да подаде молба пред бюрата за чужденци към полицията за продължаване срока на своя престой за още един месец. Те са компетентни и по въпросите за издаване на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай. Желаещите да посетят Хонконг от Китай, след което обратно да се върнат в Китай, следва своевременно да се снабдят с двукратна (или многократна) входна виза за Китай. 

За частни и бизнес посещения се изисква покана от съответния китайски гражданин или фирма. Журналистически визи се издават след получаване на специален сертификат от компетентните китайски власти. Визи за студенти за обучение в КНР се разрешават след писмено съгласие на МО на КНР. 

От началото на 2004 г. китайските власти започнаха издаването на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай със срок на валидност от 1 до 5 години на чуждестранни инвеститори, високо квалифицирани чужди специалисти и чуждестранните студенти в държавните учебни заведения. Разрешението за пребиваване в Китай само по себе си представлява вече и многократна входна виза. 

От 14 юли 2005 г. българските граждани могат да влизат на териториите на специалните административни райони на Китай - Макао и Хонконг, без необходимост от виза, за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца. 

Митнически изисквания при пътуване в Китай 

При влизане на територията на КНР се попълват специални митнически декларации. Има ограничения за внос на хранителни продукти от месо, както и други лесно развалими храни в нестандартни опаковки. В сила са стриктни мерки срещу вноса на опиати и взривни вещества. 
Количеството алкохол, който се внася за лична употреба, също се декларира. Всеки чужденец при влизане на територията на Китай следва да декларира притежаваната от него чуждестранна валута, ако тя е на стойност над 5 000 щ.д. 

При напускане, ако притежаваната валута е на стойност между 5 000 и 10 000 щ.д., пред митническите власти трябва да бъде представен документ "Разрешително за износ на валута от страната", издаден от съответната китайска банка. Когато изнасяната сума надвишава 10 000 щ.д., този документ трябва да бъде заверен от местното Бюро за чуждестранна валута. 

При обмен на чуждестранна валута в китайски юани на територията на КНР, репоръчително е това да става в обменните бюра на Bank of China. При напускане на страната юаните могат да бъдат обърнати отново в чуждестранна валута само ако бъде представена разписка за обмяна на валута в който и да е офис на Bank of China. При напускане територията на Китай, всеки чужденец има право да изнесе до 2 бутилки алкохол, сложен в основния, а не в ръчния багаж. 

Не се допуска в ръчния багаж да има отворени шишета с безалкохолни напитки, спринцовки или ампули с лекарства. В случай, че се налага по време на пътуване да се инжектира лекарство, е добре да се представи съответен документ с описание на лечението, издаден от компетентно лечебно заведение, с превод на английски език. 

Митническите власти нямат конкретни изисквания за износ на билки, произведени и закупени в Китай от български граждани в качеството им на физически лица, а не на търговски дружества. Предварително, в зависимост от количеството на лекарствата или билките, следва да са проверят изискванията за вноса им на територията на Република България.