Визи за Русия

Туристически и бизнес визи за Русия

Д.А.Травъл ООД може да Ви съдейства по оформяне на електронни формуляри за визи, и осигурява необходим пакет документи за получаване на виза.

Д.А.Травъл ООД носи цялата отговорност за обработка личните данни на кандидатстващите. Д.А.Травъл ООД е минала цялата необходима регистрация по Закона за защита на лични данни в инспекцията по защита на лични данни на Република България, и е упълномощено лице, обработващо информация, съдържаща лични данни от деликатен характер.

Целта на Вашето пътуване в Русия може да бъде – бизнес-среща, участие и посещение на изложения и панаири, туризъм, пътуване по линия спорт, лечение, образование, посещение на роднини и приятели.

Приемането на готовите документи за частни лица и юридически лица се осъществява всеки ден, от 9:00 до 18:00, освен събота и неделя.

Срокът за разглеждане на документи, без деня на подаване
  • от 5 до 10 работни дни – обикновенна тарифа
  • от 1 до 4 работни дни – срочна тарифа

С цел повишаване качеството на обслужването на гражданите на България и трети страни, желаещи да получат виза за Русия от 01 април 2013 г. са открити визови центрове в градове София, Варна и Русе, като лицата, желаещи да оформят входяща виза за Руската Федерация, имат възможност да изберат място за подаване на документи — да се обърнат към Визовия център или непосредствено към Консулски отдел.

За оформяне на необходимия пакет е необходимо да се предоставят следващите документи:

  • Задграничен паспорт. Паспортът трябва да има не по-малко от две чисти страници, предвидени за визи, срокът на действието му не трябва да изтича по-рано, от шест месеца от датата на изтичане на срока на действие на визата.
За гражданите от други държави, кандидатсващи за виза в София е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта Разрешение на пребиваване в Република България.
  • Снимка с размер 3,5х4,5 см (само цветна) Снимката трябва да бъде на светъл фон с ясно изображение на лицето в анфас без очила със затъмнени стъкла и без шапка (с изключение на чуждестранни граждани, за които носенето на шапка е задължителен атрибут от тяхна национална или религиозна принадлежност, при условие, че чуждестранният гражданин е сниман с такава на снимката в паспорта).
  • Ксерокопие на първата страница на задграничния паспорт.

4.1. За туристическа виза:

Потвърждение от руската туристическа фирма за настаняване в хотел по установен образец, Оригинал на договор (Ваучер)за оказани туристически услуги, сключен с чуждестранна туристическа фирма или със задгранично представителство на руска туроператорска фирма. Д.А.Травъл ООД оказва съдействие за осигуряване на необходимите документи.

4.2. За туристическа виза:

Съгласно Вашите планове и желание е възможно да направите хотелска резервация през Д.А.Травъл ООД, в този случай на Вас се предоставят безплатно Потвърждение и Ваучер за полагане на виза, заплащат се само нощувки и съответните такси и сборове. Количество на потвърдените и платените нощувки трябва да съответства на периода на виза, като за нашите клиенти се прави толеранс плюс една нощувка.
Д.А.Травъл ООД предлага резервации в повече от 1800 лицензирани хотела на територията на Руска Федерация, работи с online-системи за резервации в Интернет.

5. За делови визи:

Оригинална покана на бланка от МВнР, ФМС на Русия, или писмено обръщение на официална бланка от руското юридическо лице, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции провеждани на територията на Руската Федерация с покана към съответния чужденец. Д.А.Травъл ООД оказва съдействие за осигуряване на необходимите документи.

За многократни годишни визи: Многократните визи със срок за една година се оформят само ако през изминалата година (12 месеца) заявителят поне веднъж е влизал в Русия по някаква виза освен транзитна, и е използвал визата в съответствие с руското законодателство (например, лицето не е превишило допустимият срок за пребиваване в страната). Ако лицето е получило еднократна виза, но не я е използвало, тогава то няма основания да му бъде издадена многократна годишна виза.

6. Полица за медицинска застраховка

Медицинска застраховка(Medical assistance) с минимално покритие 30 000 евро, като периодът на застраховката трябва да съвпада с периода на визата. На полицата трябва ясно да се четат трите имена, ЕГН / ЛНЧ и застрахователния период. При кандидатстване за двукратна или многократна виза е достатъчно да се предостави застраховка за датите на първото пътуване.
Медицинската застраховка е възможно да се направи и на място, в офиса на Д.А.Травъл ООД.

В отделните случаи Посолството или Генералното консулство на Русия могат да изискат допълнителни документи или данни. При необходимост длъжностното лице на Посолството или Генералното консулство може лично да покани заявителя за провеждане на индивидуално събеседване с цел уточняване на детайлите на предоставените документи и планираното посещение в Русия.