Визи за САЩ

Туристическа и бизнес виза за САЩ

Д.А.Травъл ООД осъществява подготовка и помощ при кандидатстване за виза B-1,B-2 с цел посещение свързано с туристически престой или бизнес мероприятия – индивидуално и за групи.

Ние можем да ви предложим цялостен пакет от съдействие за кандидатстване, самолетен билет и здравна застраховка.

Защо с нас?
Чрез наш партньор - акредитирана агенция към посолството на САЩ за програми с J1 виза с много добър рейтинг, професионални консултации и изготвяне на нужните документи съобразно изискванията на Държавния департамент и посолството на САЩ в България.

Какво представлява визата B-1,B-2?

Визата B1 е за посетители с цел:
 • Участие в преговори.
 • Уговаряне на продажби или инвестиции.
 • Дискутиране планирани инвестиции или продажби.
 • Организиране на бизнес срещи
 • Консултации с бизнес партньори
 • Покупка на суровини или материали
 • Свидетел по дело
 • Обсъждане на планирана инвестиция
 • Изнасяне на речи или лекции
 • Посещение на американски фабрики, лаборатории офиси и т.н.

Визата B2 е с цел:
 • туристически престой
 • развлечения
 • посещение на роднини, приятели
 • лечение

Възможно е двете визи да бъдат комбинирани в една в зависимост от периода на издаване и при ново посещение да се използват и при двете предназначения

Какви документи са необходими?

1.Международен паспорт – Датата на валидност да е не по малко от 6 месеца след планираното връщане.
 • Формуляр DS 160 – Попълването на този формуляр е единствено на английски език и съдържа персонална информация за кандидата. При различния тип виза, за които се подава въпросите могат малко да се различават. Хората които кандидатстват за B1 трябва задължително добре да опишат контактите на настоящата си работа, а тези който отиват на посещение с цел туризъм да пояснят къде ще отседнат. Адреса за попълване на формуляра се намира на страницата на Държавния департамент на САЩ.
 • Снимка - Към формуляра трябва да бъде представена снимка – 5 на 5 см - 1 брой на светъл фон. Тук е важно да отбележим, че снимка трябва да се приложи и на формуляр DS 160. Всички изисквания за снимката може да намерите: http://www.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-photoinfo.asp
 • Документ за платена такса – таксата за виза може да платите във всеки един от клоновете на МКБ Юнион Банк.

ВАЖНО: Преди да отидете в банката трябва предварително да разпечатате вносната бележка и да платите в местна валута по консулски обменен курс. Насрочването на дата трябва да стане не по рано от 24 часа след извършването на транзакцията.

Други документи
 • Покана – от роднина, приятел или бизнес партньор , който ви кани да посетите САЩ.
 • Резервация за хотел – Справка с която да докажете, къде ще отседнете по време на престоя си.
 • Спомагателни документи - Документи доказващи вашия статут в България.

Всеки кандидат може да се наложи да предостави специфични документи според спецификата на неговото пътуване и конкретния случай .Всички документи могат да бъдат и на български език.

Колко ще ми струва?
 • Таксата за консултантски услуги към агенцията е 50лв. на кандидат.
 • Таксата за виза към посолството на САЩ е 160 щатски долара. Тя не подлежи на връщане при отказ. Ако кандидата бъде върнат за предоставяне на допълнителни документи не се налага ново плащане на такса.
 • След плащането на таксата получавате Мемориален ордер, който е нужен за насрочването на дата. Този номер се намира в горната средна част на ордера.

За какъв период е?

Периодът на издаване на този тип виза зависи от заявеното от вас време и преценката на интервюиращия. Максималния период на издаване за България е до 10 години. В случая трябва да се отбележи, че Граничните власти в САЩ ще преценят периода на вашето оставане. От изключителна важност е този период да не бъде пресрочван, защото това може да рефлектира върху бъдещо кандидатстване на вас и вашите роднини.

Кога са възможни откази?

Подаването на документи за различни визи обуславя и различните типове изисквания относно тяхните издавания. Основните правила за издаване на неимигрантски визи се свежда до няколко основни критерии въведени от Държавния департамент на САЩ. В много случаи не добрата информираност на хората подаващи документи води до неправилна подготовка и предоставяне на недобре попълнени документи, което може да се отрази върху решението на консула. Възможни причини могат да бъдат:

 • Препоръчително е да се използва посолството на собствената страна. Ако кандидатсващия има статут в чужда държава по-трудно може да докаже връзка с настоящата в която живее в момента
 • Кандидата не предостави доказателства за социален статус, семейни или икономически връзки със собствената страна.
 • Пресрочването на предишни виза в САЩ или проблеми при предишен престой.
 • Роднини с нелегален статут.
 • Нередовни документи.