ОПИК

 

===========================================================================================================

 

==========================================================================================================

Д.А.ТРАВЪЛ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092  "Подркепа на предприятията регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансирана по Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" 2014-2020.

 

На 21.12.2020г Д.А.ТРАВЪЛ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.092-0171 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 29 810,47лв.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, регистриране по Закона за Туризма като туроператор или туристически агент за справяне с последствията от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца, началната дата 21.12.2020 до 21.03.2021г.